Header
SKK hem

Vall-, boskaps- och herdehundar

I grupp 1 hittar du hundraser som ursprungligen använts för att valla eller vakta får och nötboskap. Flera av raserna används i dag som brukshundar inom polis och militär och är populära sällskapshundar medan andra fortfarande används för sina ursprungliga uppgifter.

Hittar du inte hundrasen?

Se alternativa rasnamn och engelska namn.