Header
SKK hem

Senast uppdaterat på skk.se

Klubbverksamhet under sommaren 2020

English toy terrier

Nytt domarkompendium. Ett komplement till rasstandarden för exteriördomare med bilder och rasklubbens kommentarer.

Rasseminarium SDF

Svenska Domarföreningens rasseminarium för norsk lundehund 11 juni 2020 godkänt av Domarkommittén att räknas som elevtjänstgöring för de exteriördomare som har tillstyrkan att utbilda sig på rasen, dock med vissa restriktioner med anledning av covid-19.

Avgifter

Avgifter för 2019 inlagda

Inställda och flyttade evenemang

Frågor och svar om sommaren 2020

Russkaja tsvetnaja bolonka

En uppdaterad version av rasstandarden publicerad.

Rat terrier

Nytt domarkompendium. Ett komplement till rasstandarden för exteriördomare med bilder och rasklubbens kommentarer.

American hairless terrier

Nytt domarkompendium. Ett komplement till rasstandarden för exteriördomare med bilder och rasklubbens kommentarer.

Praktiskt inträdesprov

Det praktiska inträdesprovet genomförs inte i oktober 2020 utan är framskjutet, troligtvis till 2021.

Centrala utbildningar 2021

Centrala utbildningar 2020

Mops

Bostonterrier

Läs den nya versionen av RAS, rasspecifika avelsstrategier.

Manchesterterrier

Nytt domarkompendium. Ett komplement till rasstandarden för exteriördomare med bilder och rasklubbens kommentarer.