Header
SKK hem

Senast uppdaterat på skk.se

Årets utställningshund

Listan över tävlingen Årets utställningshund 2019 är uppdaterad

Utmärkelsen SKKs uppfödargrupp

Listan för Årets uppfödargrupp 2019 är uppdaterad

Ledamöter

Cnetralstyrelsens ledamöter uppdaterade

Preparandkurs

Centralprov i Anatomi samt Regler och bedömning

Central kurs i Anatomi samt Regler och bedömning

Centrala utbildningar 2020

Briard

Nytt domarkompendium. Ett komplement till rasstandarden för exteriördomare med bilder och rasklubbens kommentarer.

Faraohund

Uppdaterad version av dokumentet för rasspecifika avelsstrategier, RAS.

Cao da serra da estrela, pelo curto

Uppdaterad version av dokumentet för rasspecifika avelsstrategier, RAS

Cao da serra da estrela, pelo compr

Uppdaterad version av dokumentet för rasspecifika avelsstrategier, RAS

Bouvier des flandres

Nytt domarkompendium. Ett komplement till rasstandarden för exteriördomare med bilder och rasklubbens kommentarer.

Dobermann

Domarkompendium uppdaterat. Ett komplement till rasstandarden för exteriördomare med bilder och rasklubbens kommentarer.

Riesenschnauzer, peppar & salt

Nytt domarkompendium. Ett komplement till rasstandarden för exteriördomare med bilder och rasklubbens kommentarer.

Berger picard

Nytt domarkompendium. Ett komplement till rasstandarden för exteriördomare med bilder och rasklubbens kommentarer.