Header
SKK hem

Senast uppdaterat på skk.se

Kommittén för samsyn och exteriör sundhet

Delegeringsordning för Kommittén för samsyn och exteriör sundhet.

Shikoku

Nu finns rasspecifika avelsstrategier, RAS, för rasen att läsa. Där beskrivs både problem och starka sidor som kan finnas inom rasen och rymmer avelsrekommendationer.

Kai

Nu finns rasspecifika avelsstrategier, RAS, för rasen att läsa. Där beskrivs både problem och starka sidor som kan finnas inom rasen och rymmer avelsrekommendationer.

Preparandkurs

Preparandkurs för blivande exteriördomare genomförs inte 2022 utan är framskjuten ett år till våren 2023.

Praktiskt inträdesprov

Det praktiska inträdesprovet som var planerat till oktober 2021 flyttas fram ett år.

Centralprov i Anatomi samt Regler och bedömning

Det centralprov som planerades till juni 2021 flyttas fram ett år.

Central kurs i Anatomi samt Regler och bedömning

Kurserna planerade till våren 2021 flyttas fram ett år.

Mastín espanol

Nytt domarkompendium. Ett komplement till rasstandarden för exteriördomare med bilder och rasklubbens kommentarer.

Inställda och flyttade evenemang

Klubbverksamhet vintern 2021

Tibetansk terrier

Nytt domarkompendium. Ett komplement till rasstandarden för exteriördomare med bilder och rasklubbens kommentarer.

Kishu

Nu finns rasstandarden att läsa på svenska.

Saluki

Ny version av RAS (rasspecifik avelsstrategi) publicerad.

Polski owczarek podhalanski

Ny version av RAS (rasspecifik avelsstrategi) publicerad.

Komondor

Ny version av RAS (rasspecifik avelsstrategi) publicerad.